Good Luck Charm!

ชาวต่างชาติโง่! เขาใส่หมวกนิรภัยบนศีรษะ! เขาผิด! หมวกกันน็อกเป็นเวทมนตร์! ใส่หมวกนิรภัยในมือขณะขับรถมอเตอร์ไซค์ คุณจะมีโชคดี! ดูฉันไม่ตายวันนี้! เป็นหลักฐาน! ฉันถูก! ลืมเกี่ยวกับแขนขวาของฉัน อย่าถามฉันว่าทำไมมันพัง ฉันมีเพียงหนึ่งหมวกกันน็อก ฉันต้องเลือกแขนข้างหนึ่งให้มีโชคดี ชาวต่างชาติสกปรกไม่ให้เงินเพียงพอสำหรับสองหมวกกันน็อก มันเป็นความผิดของชาวต่างชาติ!

2 Timothy 3:1-5 New International Version (NIV)

1 But mark this: There will be terrible times in the last days. 2 People will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, 3 without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of the good, 4 treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure rather than lovers… Read More

Garage Sales

“Women are like garage sales. From a distance they seem nice. But, up close, you realize she’s just a hodgepodge of heavily used junk you don’t want any more than the poor fool trying to get back a fraction of what he wasted on it.” – Me

Story of my life…

“The sick individual finds himself at home with all other similarly sick individuals. The whole culture is geared to this kind of pathology. The result is that the average individual does not experience the separateness and isolation the fully schizophrenic person feels. He feels at ease among those who suffer from the same deformation; in… Read More

smh…

I cannot conceive of a more effective way to betray children, than the decision to be equally helpless… Of course, that’s exactly the circumstance anti-gunners love. They don’t give a shit about the kids. The bodies can pile higher and higher, and all they do is wave the bloody shirts to gain more power for… Read More

Bringing the roof down on their own heads…

Toljaso. The absurd snowflake Ponzi scheme attitude that took over cryptocurrency ran unchecked until adults finally took notice. Now, that can be used to broad-brush the entire concept of cryptocurrency with the label, which it justly deserves, and have a massive authoritarian over-reaction that crushes the entire scene, and then replace it with worthless guvcoins… Read More

Irony.

I subbed so hard I broke my mouse. Why? Oh, the irony. Not necessarrilly because of the words spoken. They’re all valid and wonderful… But because a woman said it. Is that Women’s Basketball I like? No. But, reality. It really is unique and unusual for a woman not to be full of shit and… Read More

4 da lulz

How many feminists does it take to screw in a light bulb? Twelve: One to screw it in. One to excoriate men for creating the need for illumination. One to blame men for inventing such a faulty means of illumination. One to suggest the whole “screwing” bit to be too “rape-like”. One to deconstruct the… Read More

Golden words

“The difference between solitude and loneliness is whether or not you like yourself.” Can’t stand to be alone? Need constant distractions? Need constant contact? Turn on the TV and don’t even watch it just to have the background nose? Can’t leave your phone alone? Attached to social media like an umbilical? You can’t stand yourself.… Read More

Bookmark for muh brain

“An empty vessel makes the loudest sound, so they that have the least wit are the the greatest babblers.” – Plato “The Fascists of the future will be called Anti-Fascists.” – Winston Churchill “If a cluttered desk is the sign of a cluttered mind, of what, then, is an empty desk a sign?” – Albert… Read More

Ben Nailed It.

He’s still not quite on point, but Ben basically says what I’ve been saying for about 15 years now. EDIT: More YouTube censorship of thoughts that prove their narrative/agenda is evil. The original feminist movement was absolutely legitimate and a Good Thing. Read the previous sentence two more times. Feminism today imagines the worst degenerate… Read More

Bottom Line

I’m glad to see the masses are just barely starting to get a clue… But, it’s several quintillion dollars short and a few decades too late. Anyway… One has to question several of the Brands mentioned in the above video. Focus on the demands of a narrow group of psychopaths that do their best to… Read More

Crazy Bastard

Am I the only one who is perfectly comforatble with this? Are you in my blind spot when I want to change lanes? I’ll “accidentally” swerve a bit. Maybe pick up my phone and pretend to be distracted by it. This was effective in the TDI, it’s even more effective in the Hummer… Most people… Read More

On Snowflakes

I’ve been thinking about Snowflakes, Safe Spaces, and Echo Chambers. Gaslighting If you were as outrageously detached from reality as Snowflakes and The Ebonic Plague are, maybe you’d try to warp other peoples’ perception of reality to meet your own delusions? Maybe you’re not a propagandist mastermind. Maybe you’re just so severely fucked up that… Read More